นักเรียนขับรถยนต์ รุ่น 6

นักเรียนขับรถยนต์ รุ่น 6 ที่ สอบใบขับขี่ผ่านแล้ว ได้แสดงความคิดเห็น กับ อ.ใหญ ร.ร.สอนขับรถยนต์ ส.สะพานมอญ