นักเรียน รุ่น 6 จบเมื่อวันที่ 31 ต.ค.58

นักเรียนขับรถยนต์ได้แสดงความคิดเห็นต่อการเรียนขับรถยนต์ กับร.ร.สอนขับรถยนต์ ส.สะพานมอญ
ขอขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นอย่างจริงใจ