โรงเรียนสอนขับรถยนต์ สอนหลักสูตรขับรถยนต์ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องทำความเย็น เรียนจริง มีงานทำแน่นอน ส.สะพานมอญ สถาบันสอนขับรถยนต์ยอดนิยมกว่า 60 ปี
เรียนขับรถยนต์กับโรงเรียนสอนขับรถยนต์ ส.สะพานมอญ หน้าแรกโรงเรียนส.สะพานมอญ แนะนำโรงเรียนสอนขับรถยนต์ส.สะพานมอญ หลักสูตรสอนขับรถยนต์โรงเรียนส.สะพานมอญ บรรยากาศโรงเรียนสอนขับรถยนต์ ส.สะพานมอญ ติดต่อโรงเรียน ส.สะพานมอญ
โปรดทราบ
กรุณาอ่านระเบียบการรับสมัครเรียนให้เข้าใจถี่ถ้วน คลิกอ่านระเบียบการสมัครที่นี่
ผู้สมัครเรียนจะต้องชำระค่าเล่าเรียนล่วงหน้าในวันที่สมัครเข้าเรียน
นักเรียนหยุดการเรียนด้วยเหตุผลใดๆ หรือลาออกระหว่างเล่าเรียนไม่มีสิทธิ์เรียกเงินคืน
ห้ามประดับของมีค่ามาเรียน หากมีการเสียหายด้วยกรณีใดๆ โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ
กรณีหยุดเรียนเกิน 3 เดือน ทางโรงเรียนจะถือว่านักเรียนผู้นั้นลาออกโดยปริยาย
ข้อมูลผู้สมัคร
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล: *
เพศ: ชาย หญิง *
เชื้อชาติ: *
สัญชาติ: *
ศาสนา:
วัน/เดือน/ปี เกิด:
ภาพประจำตัว:
- ไฟล์ *.jpg, .gif, .png ขนาดไม่เกิน 300 Kb
** ภาพสามารถส่งมาภายหลังได้
ที่อยู่
ที่อยู่: *
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: *
อำเภอ/เขต: *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์:
โทรศัพท์:
โทรสาร:
มือถือ: *
อีเมล์:
Line:
Facebook:
ข้อมูลการศึกษา
จบการศึกษาจาก:
วุฒิที่ได้:
หรือกำลังศึกษาอยู่:
ชั้นปีที่:
สาขาวิชา:
ต้องการสมัครเรียน
หลักสูตรที่ต้องการเรียน: *
ค่าใช้จ่าย: บาท
ข้อมูลบิดา-มารดา
ชื่อ-นามสกุลบิดา:
อาชีพ:
เบอร์โทรศัพท์:
ชื่อ-นามสกุลมารดา:
อาชีพ:
เบอร์โทรศัพท์:
กรุณาเลือก:
   
 
เรียนขับรถยนต์ที่ส.สะพานมอญ เรียนรู้เร็ว ขับรถดี ปลอดภัยทุกเส้นทาง
มาเรียนขับรถยนต์ที่โรงเรียนสอนขับรถยนต์ ส.สะพานมอญ
ดีใจที่ได้มาเรียนที่ ส.สะพานมอญ ได้ความรู้มากมายจริงๆ เรียนจริง ทำได้ โรงเรียนมีครูสอนหลากหลาย ทั้งผู้ชายและผู้หญิง ทุกหลักสูตรมีภาพปฏิบัติจริง
ดีใจที่ได้มาเรียนที่ ส.สะพานมอญ ได้ความรู้มากมายจริงๆ เรียนจริง ทำได้ โรงเรียนมีครูสอนหลากหลาย ทั้งผู้ชายและผู้หญิง ทุกหลักสูตรมีภาพปฏิบัติจ..อ่านต่อ
line @ ส.สะพานมอญ
ไลน์ โรงเรียนสอนขับรถยนต์ ส.สะพานมอญ
Facebook โรงเรียนสอนขับรถยนต์ส.สะพานมอญ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนสอนขับรถยนต์ส.สะพานมอญ
ประกาศฟรี โฆษณาฟรี
โรงเรียนสอนขับรถยนต์ ส.สะพานมอญ
เลขที่ 7 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
โทร 0 2221 7495, 0 2225 9977
สนามฝึกหัดขับ เลขที่ 337/22 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 - อิสรภาพ 33
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
โทร 0 2411 5997 E-mail: s.sapanmorn@hotmail.com
Web Created By Ghosana ทำเวบไซต์ โดย โฆษณากรุ๊ป ประเทศไทย