ส.สะพานมอญ โรงเรียนสอนขับรถอายุกว่า 75 ปี ที่สานต่อลมหายใจโดยคนรุ่นหลัง

https://readthecloud.co/s-sapanmorn/?fbclid=IwAR2nilEDVYPqvEXVdHTPZZTWqamBUoFXc2_24vF6N9jTW3PFAbEu4WzDpb8