โรงเรียนฯได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกแล้ว

ตั้งแต่วันที่่ 10 เมษายน 2558 ถือเป็นโรงเรียนที่สามารถสอนขับรถยนต์ และสอบใบขับขี่ได้ตามระเบียบกรมการขนส่ง