หลักสูตรช่างไฟฟ้า

หลักสูตรช่างไฟฟ้า

การเรียนการสอน       

  • สอนเครื่องไฟฟ้า เช่น การพันไดนาโม พันมอเตอร์ ทรานสฟอร์มเมอร์ พัดลม เตารีด การเดินสายคร่าว ๆ การต่อสาย วงจรไฟฟ้า
  • สอนเน้นไปทางภาคปฏิบัติ                                                                                                                                                    

จบหลักสูตร

  • มีการสอบจบการศึกษา เพื่อรับประกาศนียบัตรจากโรงเรียน                                                                           
  • เมื่อจบหลักสูตร ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปแก้เครื่องไฟฟ้า

เอกสารในการเรียน

  • ตำราเรียน 1 เล่ม พร้อมภาพประกอบคำบรรยาย

ระยะเวลาในการเรียน 4 เดือน
ค่าใช้จ่ายในการเรียน 4,000 บาท
ค่าตำราเรียน 300 บาท


ช่วงเวลาเรียน
จันทร์ - อาทิตย์ (หยุดวันศุกร์)
เวลา 09.00-16.00 น.
*กรุณาโทรเพื่อนัดหมายสมัครเรียน และวันเรียน
ติดต่ออาจารย์เนี๊ยว 
โทร 022217495, 0864214438