หลักสูตรช่างยนต์

หลักสูตรช่างยนต์

การเรียนการสอน                                                                                                                                                           

  • สอนเครื่่องยนต์ 2 จังหวะ และ 4 จังหวะ เครื่องยนต์เบนซินและดีเซล สอนตั้งแต่เครื่องยนต์ 1 สูบ 4 สูบ 6 สูบ และ 8 สูบ         
  • สอนแก้ ซ่อม ปรับ ฟิตเครื่องยนต์ 

จบหลักสูตร

  • มีการสอบจบการศึกษา เพื่อรับประกาศนียบัตรจากโรงเรียน                                                                           
  • เมื่อจบหลักสูตร ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเปิดอู่ซ่อมรถ และแก้เครื่องยนต์ได้

เอกสารในการเรียน

  • ตำราเรียน 1 เล่ม พร้อมภาพเครื่องยนต์ประกอบคำบรรยาย

ระยะเวลาในการเรียน 4 เดือน
ค่าใช้จ่ายในการเรียน 3,000 บาท
ค่าตำราเรียน 500 บาท


ช่วงเวลาเรียน
จันทร์ - อาทิตย์ (หยุดวันศุกร์)
เวลา 09.00-15.00 น.
*กรุณาโทรเพื่อนัดหมายสมัครเรียน และวันเรียน
ติดต่ออาจารย์เนี๊ยว 
โทร 022217495, 0864214438