มาตราการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ของรร.สอนขับรถยนต์ส.สะพานมอญ

โรงเรียนส.สะพานมอญปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T- ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด
โดย D-Distancing เว้นระยะระหว่างกัน และหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้อื่น
M-Mask Wearing การสวมหน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
H- Hand Washing จัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอลล์ล้างมืออย่างเพียงพอ

T-Testing การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
T-Thaichana ติดตั้งแอปพลิเคชั่นไทยชนะ เพื่อลงชื่อเข้า-ออกทุกครั้ง
           

 

 

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ                          

1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา

2. มีแบบประเมินคัดกรองผู้รับบริการก่อนให้บริการ

3. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

4. จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ

5. จัดจุดพักคอยนอกอาคาร ในที่โล่งโปร่ง

6.. จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร

7. ทำความสะอาดห้องเรียนและภายในรถยนต์/พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ

8. ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เหลื่อมเวลา ลดเวลาทำกิจกรรม

สามารถดูรูปภาพประกอบมาตรการได้ตามไฟล์แนบ ด้านล่างนี้

ไฟล์แนบเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร 1 (2.84 mb)