อบรมสอบใบขับขี่รถยนต์ โดยโรงเรียนสอนขับรถยนต์ส.สะพานมอญ