สนามฝึกขับรถมาตรฐาน ส.สะพานมอญ

สนามฝึกขับรถมาตรฐาน ส.สะพานมอญ แค่แวะมาเยี่ยมชม เราก็สุขใจแล้ว