โรงเรียนสอนขับรถยนต์ สอนหลักสูตรขับรถยนต์ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องทำความเย็น เรียนจริง มีงานทำแน่นอน ส.สะพานมอญ สถาบันสอนขับรถยนต์ยอดนิยมกว่า 60 ปี
เรียนขับรถยนต์กับโรงเรียนสอนขับรถยนต์ ส.สะพานมอญ หน้าแรกโรงเรียนส.สะพานมอญ แนะนำโรงเรียนสอนขับรถยนต์ส.สะพานมอญ หลักสูตรสอนขับรถยนต์โรงเรียนส.สะพานมอญ บรรยากาศโรงเรียนสอนขับรถยนต์ ส.สะพานมอญ ติดต่อโรงเรียน ส.สะพานมอญ
หลักสูตรขับรถยนต์
สอนวิธีการขับรถถูกต้องตามหลักเกณฑ์ สอนภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง สอนวิธีใช้และรักษาเครื่องยนต์ แก้รถเสียกลางทาง สอนมารยาทในการขับขี่และสอนภาคปฏิบัติอีก 10 ชั่วโมง สอนด้วยรถหลายชนิด มีทั้งเกียร์ธรรมดา และเกียร์ออโต ้มีสนามฝึกขับของโรงเรียนเองกว้างใหญ่มาตรฐานปลอดภัย อยู่กลางใจเมือง เพื่อไว้ฝึกสอนการขับรถและจอดในที่ยาก และแคบซึ่งไม่สามารถขับบนถนนหลวงได้ ฝึกการใช้มือและเท้า ให้สัมพันธ์กัน
     เน้นการสอนให้ผู้เรียนมีพื้นฐานการขับขี่ที่ดีมีความปลอดภัยบนท้องถนน พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า สุภาพสตรี มีครูสตรีสอน
     เมื่อขับรถได้ชำนาญด้วยตนเองแลัวทางโรงเรียนจะพาไปสอบใบอนุญาตขับขี่จนได้โดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ใช้เวลาเรียนประมาณ 1 เดือน
โรงเรียน ส .สะพานมอญ เป็นโรงเรียนเดียวในประเทศไทยที่คงเอกลักษณ์การสอนแบบเหมาจ่ายไม่ นับครั้ง ซึ่งผู้เรียนจะมีความสบายใจในการมาเรียน และเกิดความมั่นใจว่ามาเรียนแล้วต้องขับรถได้แน่นอนพร้อมทั้งสอบได้ใบขับขี่ได้ด้วย หากสอบไม่ผ่านโรงเรียนอนุญาตให้กลับมาซ้อมใหม่ได้ และพาไปสอบใหม่โดยไม่คิดค่าเรียนเพิ่ม
หลักสูตรเรียนขับรถยนต์ พร้อมอบรบภาคทฤษฏีและสอบใบขับขี่ (เปิดสอนทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้)
- ชั่วโมงฝึกหัดขับ 10 ชม.
- อบรมภาคทฤษฏี 5 ชม.
รวมทั้งหมด 15 ชม. ราคา 6,500 บาท
สามารถมาสมัครเรียนและนัดคิวเรียนได้ที่สนามฝึกสอนขับรถยนต์ส.สะพานมอญ
หลักสูตรช่างยนต์
สอนเครื่องยนต์ 2 จังหวะ และ 4 จังหวะ เครื่องยนต์เบนซินและดีเซล สอนตั้งแต่เครื่องยนต์ 1 สูบ 4 สูบ 6 สูบ และ 8 สูบ จนสามารถ แก้ ซ่อม ปรับ ฟิตเครื่องยนต์และ ซ่อมเครื่องยนต์รถส่วนล่าง เช่น ครัช เกียร์ เบรค เพลา พวงมาลัย เฟืืองท้าย ไฟฟ้าในรถ เช่น มอเตอร์สต๊าร์ท ไดนาโมชาร์ท การตั้งไฟจนสามารถติดเครื่องยนต์ได้ด้วยตนเอง เรียนจบแล้วสามารถไปเปิดอู่ซ่อมรถได้ และแก้เครื่องยนต์ได้ทุกอย่าง เช่น เครื่องรถจักรยานยนต์ เครื่องทำไฟ เครื่องสูบน้ำ เครื่องรถแทรกเตอร์ ตลอดจนเครื่องเรือยนต์
     มีตำราช่างเครื่องยนต์อ่านเข้าใจง่าย เล่มใหญ่ประกอบการสอน 1 เล่ม มีภาพเครื่องยนต์ประกอบคำอธิบาย เมื่อจบหลักสูตร มีการสอบไล่เพื่อรับประกาศนียบัตร ถ้าสอบตกหรือ ยังไม่ชำนาญ ทางโรงเรียนให้เรียนเพิ่มเติมโดยไม่เสียค่าเล่าเรียนอีก
- ระยะเวลาในการเรียน 1 เดือน
- ค่าตำราเรียน 300 บาท
หลักสูตรช่างไฟฟ้า
สอนเครื่องไฟฟ้า เช่นการพันไดนาโม พันมอเตอร์ ทรานสฟอร์มเมอร์ พัดลม เตารีด การเดินสาย การต่อสาย วงจรไฟฟ้า การสอนหนักไปทางภาคปฏิบัติ เรียนจบแล้ว มีการสอบไล่ เพื่อรับประกาศนียบัตร
- ระยะเวลาในการเรียน 4 เดือน
- ค่าใช้จ่ายในการเรียน 4,000 บาท
- ค่าตำราเรียน 300 บาท
หลักสูตรช่างเครื่องความเย็น
สอนวิธีแก้ตู้เย็น การตรวจ ซ่อม บำรุงรักษารวมทั้งเครื่อง ปรับอากาศที่ติดตั้งตามอาคารในรถยนต์ เรียนจบหลักสูตรแล้ว มีการสอบ รับใบประกาศนียบัตร
- ระยะเวลาในการเรียน 4 เดือน
- ค่าใช้จ่ายในการเรียน 4,000 บาท
- ค่าตำราเรียน 300 บาท
เรียนขับรถยนต์ที่ส.สะพานมอญ เรียนรู้เร็ว ขับรถดี ปลอดภัยทุกเส้นทาง
มาเรียนขับรถยนต์ที่โรงเรียนสอนขับรถยนต์ ส.สะพานมอญ
ดีใจที่ได้มาเรียนที่ ส.สะพานมอญ ได้ความรู้มากมายจริงๆ เรียนจริง ทำได้ โรงเรียนมีครูสอนหลากหลาย ทั้งผู้ชายและผู้หญิง ทุกหลักสูตรมีภาพปฏิบัติจริง
ดีใจที่ได้มาเรียนที่ ส.สะพานมอญ ได้ความรู้มากมายจริงๆ เรียนจริง ทำได้ โรงเรียนมีครูสอนหลากหลาย ทั้งผู้ชายและผู้หญิง ทุกหลักสูตรมีภาพปฏิบัติจ..อ่านต่อ
line: @rra7951y
ไลน์ โรงเรียนสอนขับรถยนต์ ส.สะพานมอญ
Facebook โรงเรียนสอนขับรถยนต์ส.สะพานมอญ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนสอนขับรถยนต์ส.สะพานมอญ
ประกาศฟรี โฆษณาฟรี
โรงเรียนสอนขับรถยนต์ ส.สะพานมอญ
สนามฝึกหัดขับและออฟฟิศ
เลขที่ 337/22 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 - อิสรภาพ 33
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
โทร 0 2411 5997
E-mail: s.sapanmorn@hotmail.com
Web Created By Ghosana ทำเวบไซต์ โดย โฆษณากรุ๊ป ประเทศไทย