โรงเรียนสอนขับรถยนต์ สอนหลักสูตรขับรถยนต์ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องทำความเย็น เรียนจริง มีงานทำแน่นอน ส.สะพานมอญ สถาบันสอนขับรถยนต์ยอดนิยมกว่า 60 ปี
เรียนขับรถยนต์กับโรงเรียนสอนขับรถยนต์ ส.สะพานมอญ หน้าแรกโรงเรียนส.สะพานมอญ แนะนำโรงเรียนสอนขับรถยนต์ส.สะพานมอญ หลักสูตรสอนขับรถยนต์โรงเรียนส.สะพานมอญ บรรยากาศโรงเรียนสอนขับรถยนต์ ส.สะพานมอญ ติดต่อโรงเรียน ส.สะพานมอญ
โรงเรียนสอนขับรถยนต์ส.สะพานมอญ ได้เปิดหลักสูตรการสอนวิธีการขับรถที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์มานาน 72 ปี ปัจจุบันเป็นโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการสอนจากกรมการขนส่งทางบก

การสอนมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ วิธีใช้และรักษาเครื่องยนต์ มารยาทการขับขี่และวิธีการขับรถที่ปลอดภัย สอนกฎจราจรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สอนขับรถยนต์หลายชนิด ทั้งระบบเกียร์ธรรมดา และระบบเกียร์ออโตเมติก มีสนามฝึกหัดขับที่ได้มาตรฐานปลอดภัยอยู่ใจกลางเมือง ฝึกสอนขับในที่แคบและยากซึ่งไม่สามารถฝึกสอนบนท้องถนนได้ ฝึกการใช้มือเท้าให้สัมพันธ์กัน โรงเรียนมีครูฝึกสอนทั้งหญิงชายที่มีความชำนาญผ่านการอบรมครูฝึกจากกรมการขนส่งทางบก

เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ว นักเรียนสามารถเข้ารับการทดสอบทั้งกฎจราจร และสอบขับรถได้ที่โรงเรียน โดยโรงเรียนจะออกหนังสือรับรองให้แก่นักเรียนที่สอบได้ เพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว จากกรมการขนส่งทางบก หรือสาขาทั่วประเทศ ดังมีรายละเอียด ดังนี้
1. การรับนักเรียน
- ตั้งแต่อายุ 18 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป
- ไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา
- ไม่มีร่างกายพิการจนไม่สามารถขับรถได้
2. หลักฐานการรับสมัคร
คนไทย
- บัตรประชาชนตัวจริง ,
- รูปถ่ายขนาด 1-2นิ้ว 2 ใบ

คนต่างชาติ
- หนังสือเดินทาง พร้อมวีซ่า หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว ,
- ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยหรือใบรับรองถิ่นที่อยู่,
- รูปถ่าย 1-2นิ้ว 3 ใบ
3. วันเวลารับสมัคร
- จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น - 17.00 น.
- เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
4. วิธีการสมัคร
- เข้ามาสมัครเรียนได้ที่สนามฝึกสอนขับรถยนต์ส.สะพานมอญ (ซอยจรัญฯ 12-อิสรภาพ 33)
ผู้เรียนต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสายตาที่ รร. ตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก
5. ระยะเวลาเรียน
- ใช้เวลา 15 ชั่วโมง ดังนี้

อบรมภาคทฤษฎี 5 ชม.
- วันเวลาเป็นไปตามที่ รร.กำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบในวันที่สมัคเรียน

สอนภาคปฏิบัติ 10 ชม.
- นัดวันมาเรียนในวันที่สมัครเรียน

วันหยุด
- หยุดตามวัน ณ ขัตฤกษ์
6. การจองเวลาเรียน
- ผู้เรียนสามารถจองเวลาเรียนล่วงหน้าได้ ณ ที่ทำการของโรงเรียน
7. การยกเลิกชั่วโมงเรียน
- ยกเลิกการจองล่วงหน้าก่อนวันเรียนอย่างน้อย 1 วันทำการ หากผู้เรียนไม่มาเรียนและไม่ได้ยกเลิกการจอง ผู้เรียนต้องเสียชั่วโมงเรียนนั้นไป
8. อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน
- ภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง และภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง ราคา 6,500 บาท
9. การทดสอบ
- ผู้เรียนต้องมีชั่วโมงเรียนจริงและต้องเรียนครบตามหลักสูตร 15 ชม. จึงจะถือว่าเป็นผู้จบหลักสูตรและสามารถเข้ารับการทดสอบทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติได้
10. การหมดสิทธิเป็นนักเรียน
- ผู้เรียนต้องเข้าเรียนให้ครบตามหลักสูตรภายใน 60 วัน นับแต่วันสมัคร
- ผู้เรียนต้องเข้ารับการทดสอบและต้องสอบผ่านทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติภายใน 90 วัน นับแต่วันสมัคร
11. ในกรณีที่ผู้เรียนทำความเสียหาย
- ผู้เรียนต้องเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสถานที่หรือทรัพย์สินของโรงเรียนกับโรงเรียน หรือเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินหรือเกิดอุบัติเหตุหรือมีความเสียหาย ประกันวินาศภัยที่โรงเรียนได้ทำไว้ในขณะเรียนขับรถ
12. การออกหนังสือรับรอง
- โรงเรียนจะออกหนังสือรับรองให้เพื่อเป็นหลักฐานในการไปขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราวที่กรมการขนส่งหรือสาขาทั่วประเทศ โดยมิต้องทำการทดสอบใด ๆ อีก
เรียนขับรถยนต์ที่ส.สะพานมอญ เรียนรู้เร็ว ขับรถดี ปลอดภัยทุกเส้นทาง
มาเรียนขับรถยนต์ที่โรงเรียนสอนขับรถยนต์ ส.สะพานมอญ
ดีใจที่ได้มาเรียนที่ ส.สะพานมอญ ได้ความรู้มากมายจริงๆ เรียนจริง ทำได้ โรงเรียนมีครูสอนหลากหลาย ทั้งผู้ชายและผู้หญิง ทุกหลักสูตรมีภาพปฏิบัติจริง
ดีใจที่ได้มาเรียนที่ ส.สะพานมอญ ได้ความรู้มากมายจริงๆ เรียนจริง ทำได้ โรงเรียนมีครูสอนหลากหลาย ทั้งผู้ชายและผู้หญิง ทุกหลักสูตรมีภาพปฏิบัติจ..อ่านต่อ
line: @rra7951y
ไลน์ โรงเรียนสอนขับรถยนต์ ส.สะพานมอญ
Facebook โรงเรียนสอนขับรถยนต์ส.สะพานมอญ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนสอนขับรถยนต์ส.สะพานมอญ
ประกาศฟรี โฆษณาฟรี
โรงเรียนสอนขับรถยนต์ ส.สะพานมอญ
สนามฝึกหัดขับและออฟฟิศ
เลขที่ 337/22 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 - อิสรภาพ 33
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
โทร 0 2411 5997
E-mail: s.sapanmorn@hotmail.com
Web Created By Ghosana ทำเวบไซต์ โดย โฆษณากรุ๊ป ประเทศไทย